Vores ydelser

Vores primære rekrutteringsmetode er Executive Search. Metoden er en helhedsorienteret proces, der har givet os en træfsikkerhed på mere end 98 %. Laigaard & Partners yder desuden rådgivning inden for coaching til CEO’s og ledere, stratetisk sparring, organisationsudvikling og assessment af ledergrupper.

Det er en tillidssag, der kræver grundighed, sense of urgency og et kompromisløst engagement. Det er sådan, vi gør os fortjent til igen og igen at blive valgt som vores kunders foretrukne partner.

Executive Search

Kvaliteten og hitraten med kandidaterne som følge af vores proces er det, vi differentierer os stærkest på. Vi lægger mange kræfter i opgaverne, fordi det er gennem systematik og en god proces, at vi finder langtidsholdbare match i vores Executive Search af bestyrelsesformænd og -kvinder, bestyrelsesmedlemmer, CEO’s, direktører, mellemledere og de specialister, mange giver op overfor.

Derfor investerer vi også løbende i nye værktøjer og i udvikling af vores medarbejdere og metoder, ligesom alle arbejdsprocesser er beskrevet i faste kvalitetsstandarder, så vi har en systematisk tilgang – altid.

Coaching & Consulting

Laigaard & Partners yder rådgivning inden for coaching til CEO’s og ledere, strategisk sparring, organisationsudvikling og assessment af ledergrupper.

Vores partnerkreds har mange års erfaring med konsulentarbejde og erhvervsledelse og er stærke sparringspartnere og “trusted advisorer” for såvel bestyrelsesformænd/kvinder, CEO’s og ledergrupper.

Vi hjælper med transformation fra management til leadership.

Bestyrelse

For at supplere en virksomheds daglige topledelse efterspørges flere og flere specifikke kompetencer, når bestyrelsen skal optimalt sammensættes eller suppleres.

Virksomheder stiller krav til, at bestyrelsesmedlemmer engagerer sig i virksomhedens forhold og går i dybden og bidrager i forhold til det enkelte medlems kompetencer. Hensynet er mange og meget spiller ind, fordi der skal tages hensyn til eksempelvis environmental, social, and corporate governance, trends, demografiske udvikling, politiske vinde, diversitet og globalisering, miljø, teknologisk og digital udvikling og ikke mindst bæredygtighed.

Kompetencer bliver hurtigt forældede og nye kommer til, hvilket gør det komplekst at afdække bestyrelsens styrker og suppleringsmuligheder. Dette har gjort Board Services, herunder professionelle bestyrelsesrekrutteringer via Executive Search til en øget del af hverdagen.

Vi har solid erfaring med at afdække og supportere bestyrelser med at sætte det stærkeste hold og udvikle en effektiv organisering af arbejdet med udgangspunkt i: