Processen hos Laigaard & Partners

Vejen til succes – step by step

Vores kunder vælger os, fordi vi gennemfører meget grundige foranalyser, personanalyser og  lederstilsvurderinger, samt benytter en systematisk proces i vores forløb. På den måde opnår vi størst mulighed for at skabe synergi, hvad enten det gælder samarbejdet mellem bestyrelse og direktør eller leder og medarbejder.

Et af de elementer, vi vægter særligt højt i rekrutteringsprocessen, er referencetagning. Efter 1. interview indhenter vi grundige referencer på de kandidater, vi vurderer, er særligt kvalificeret i forhold til jobbet. Vi vil – efter aftale med kandidaten – indhente oplysninger hos 2-3 referencepersoner, som kender kandidatens personlige egenskaber, holdninger, faglige kvalifikationer, lederskab og erfaringer – samt måden at arbejde på. Resultaterne behandles med fortrolighed og bliver gennemgået med kandidaten.