Hvorfor vælger kandidater os?

Vi er ærlige og lever ikke af at ”please – det lader vi andre om, men vi opfører os ordentligt. Vi er lydhøre og transparente, både når det gælder processer, værktøjer, menneskelige ressourcer og relationer. Det er ikke kun vigtigt, at fagligheden matcher. Hele personligheden, egenskaber, viden, holdninger og erfaringer, samt motivation hos kandidat og arbejdsgiver skal også harmonere. Det er ofte dét, der bliver udslagsgivende for et succesfuldt match.

Den samme ærlighed tåler vi selv, når vi beder kunder og kandidater om at evaluere os. Vi vil vide, om vi lever op til de høje kvalitetskrav, som du må stille til os, og som vi må stille til hinanden. Og vi har heldigvis år efter år en høj tilfredshed hos både kandidater og kunder, hvilket en træfsikkerhed på mere end 98 % også er med til at fastholde. Dette giver også en tryghed hos de kandidater, vi arbejder med.

Vores arbejde stopper ikke, når vi har matchet kandidat og virksomhed. Vi følger altid systematisk op efter ansættelsen, hvilket vi gør,  fordi vi er ambitiøse på dine og vores vegne, så vi sammen skaber en langsigtet succes.

Rekrutterings­processen

Grundighed er vores DNA og helt essentielt i processen med at finde den rigtige kandidat. Og vi går gerne den ekstra mil, der måtte kræves. Vi differentierer os i særlig grad på kvaliteten og hitraten med kandidaterne, vi præsenterer som følge af vores proces. Vi tror på, at et menneskes egenskaber, værdier, holdninger og motivation er lige så afgørende for medarbejderens succes i jobbet som de faglige kvalifikationer. Derfor vægter kandidaternes tidligere performance, personlige holdninger og egenskaber lige så højt som teoretisk viden og professionel erfaring.

For at finde de bedste kandidater, analyserer vi vores kandidater i dybden gennem person- og lederstilsanalyser, dialog og referencer med udgangspunkt i følgende forløb.

Dig som kandidat

Processen starter med, at vi kontakter dig for en screening til den stilling, vi er blevet bedt om at finde kandidater til. Hvis vi oplever, du er den rette kandidat, og du er interesseret i at skifte job, inviterer vi dig til et interview. Under interviewet giver vi dig information om stillingen og virksomheden. Vi vil desuden gerne høre mere om dig - hvem du er, din baggrund, dine værdier, din karriereudvikling og dine faglige og personlige kvalifikationer. Vi garanterer diskretion i det omfang, du ønsker det.

Hvis du efter det indledende møde stadig ønsker at være en del af vores rekrutteringsproces, og vi finder dig kvalificeret i forhold til jobbet, indhenter vi oplysninger om dig hos referencepersoner, som kender dine personlige egenskaber og holdninger samt dine faglige kvalifikationer og erfaringer. Det kan være bestyrelsesmedlemmer, ledere, kolleger eller samarbejdspartnere, som du har refereret til eller samarbejdet med. Vi kontakter kun referencepersoner efter forudgående aftale med dig, og du vil altid blive informeret om, hvad referencepersonerne har udtalt.

Personlighedsanalyser i vores rekruttering

Alle de kandidater vi finder og præsenterer, har gennemført en eller flere af vores analyseværktøjer. Du vil derfor blive bedt om at gennemgå en personanalyse, eventuelle omtankeprøver og lederstilsvurderinger – afhængig af stillingen, der skal besættes. Her anvender vi et af verdens førende værktøjer, som er udarbejdet af psykologer, og du får tilbudt en tilbagemelding. Alle oplysninger bliver behandlet fortroligt, og data bliver ikke videregivet uden dit samtykke.

Vi benytter ikke testresultaterne som en facitliste på, om du er egnet til jobbet eller ej, men som grundlag for endnu en samtale, hvor vi derudover inddrager de udtalelser fra referencer, vi har indhentet. Her går vi i dybden med din personlige og faglige profil, dine kompetencer, dit lederskab og dit hidtidige karriereforløb. Du får tillige yderligere oplyst om virksomhedens organisation og kultur, ledelsesforhold og stillingsindhold.

Med udgangspunkt i vores samlede procesforløb med dig, vurderer vi muligheden for et match, og hvis interessen stadig er gensidig, bliver du inviteret til et præsentationsmøde med vores kunde.

Præsentation af kandidater

Vi udarbejder præsentationsmateriale for hver kandidat, vi præsenterer. Vi sender præsentationsmaterialet til opdragsgiveren inden præsentationen, som vi af diskretionshensyn afholder et neutralt sted. Du får udleveret en kopi af præsentationsmaterialet inden dit møde med kunden. Når I har mødt hinanden og dannet jer et indtryk, præsenterer vi resultaterne af vores referencer, test og analyser for vores opdragsgiver og kunde. Processen varer almindeligvis mellem 2 og 4 måneder.

Vi er kompromisløse i vores tilgang – vi præsenterer kun kvalificerede kandidater, hvilket vores succesrate på mere end 98 % dokumenterer.

Tallet er målt på, at kandidaten sidder i uopsagt stilling ved garantiperiodens udløb.

Vi følger op

Det er vigtigt, at du som kandidat er tilfreds med den proces, du har været igennem hos os. Derfor sender vi et link til evaluering af forløbet til alle præsenterede kandidater. Din evaluering er vigtig og sikrer, at vi hele tiden kan styrke og forbedre vores service, proces og metoder.

På samme måde er det også afgørende, at ansættelsesforholdet er tilfredsstillende for dig og vores kunde. Vores arbejde slutter ikke, når vi kan se, at der er fundet et match – vi følger processen helt til dørs. Derfor følger vi op på ansættelsesforholdet efter 1, 3 og 8 måneders ansættelse samt efter 12 måneder ved ansættelse af direktører. Ved rekruttering af bestyrelsesformænd og bestyrelsesmedlemmer følger vi op efter 6 og 12 måneder.

Tusindvis af kandidater i vores emnebank – inklusiv dig?

I vores emnebank har vi mange tusinde kandidater på alle niveauer. Vores emnebank bliver kontinuerligt opdateret, og der kommer hver dag nye og spændende kandidatemner til. Hvis du overvejer at skifte job eller ønsker at blive kontaktet af os, når der opstår en jobmulighed, øger du din mulighed for at blive kontaktet, hvis dit CV allerede er i vores database, når vores Searches går i gang. Derfor er du altid velkommen til at maile dit cv til os på hrm@laigaard-partners.com

Du bør lægge dit CV ind i vores emnebank hvis du;

Når dit CV er i vores emnebank, modtager du en samtykkeerklæring, der har to formål:

Din profil er fortrolig

Dine personlige oplysninger bliver behandlet i fuld fortrolighed, og dine data bliver aldrig videregivet uden din forudgående accept. Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke jf. lovgivningen, hvorefter vi sørger for øjeblikkeligt at slette dine registrerede oplysninger fra vores registre.

Et godt CV

Hvis du ønsker at få dit CV taget i betragtning, er der nogle gode råd, du med fordel kan følge:

  1. Vær fyldestgørende og præcis. Et bestyrelses-CV kan godt være kortfattet, men du skal beskrive, hvad du er særligt god til og hvilke kompetencer, du kan bidrage med.
  2. Ved en fuldtidsstilling: Beskriv dit forløb kronologisk med måneds- og årsangivelser for dine jobskifter og uddannelsesforløb. Indsæt gerne link til virksomheden under hver ansættelse.
  3. Beskriv dit ansvar, opgaverne samt hvordan løste du dem.
  4. Vær bevidst om, at vi efterspørger objektive fakta og konkrete resultater.
  5. Fokusér gerne dit CV på de forhold, der er særligt relevante til den konkrete stilling eller stillingstype, såfremt det er os, der har efterspurgt dit CV i forbindelse med en konkret stilling.
  6. Skriv ikke mere på siden, end at det er enkelt at overskue.

Nedenfor kan du se et eksempel på et godt CV: